Обратно към ЦРЧР

Украйна: Напредък в реформата на специалното средно образование

юни 13, 2024

Реформата на средното специално образование е част от цялостното обновяване на общото средно образование, предвидено в концепцията „Ново украинско училище“. Започвайки през 2023/2024 г., тази реформа трябва да бъде завършена за едно десетилетие, като последната фаза се очаква между 2029 г. и 2033 г.

Според статистиката на „Институт за образователни анализи“ през 2023/2024 г. повече от 400 000 ученици са записани в средно специално образование в 6 500 лицея, което представлява значителен сегмент от учениците. Три четвърти от тези ученици живеят в градските райони, а останалата четвърт живеят в селските райони. В момента специалното средно образование включва 25 предмета, като сред най-популярните са украинска филология, чужда филология и математиката.

Въпреки че украинските ученици вече имат възможност да избират своя образователен профил, съществуващата система трябва да бъде подобрена, за да отговаря по-добре на индивидуалните нужди. Демографските промени и разширяващата се пропаст в образованието между селските и градските училища подчертават тази необходимост. Освен това пазарът на труда в Украйна се променя под влиянието на продължаващата руско-украинска война.

Изготвен е проект на Държавен стандарт за средно специално образование, който позволява на учениците по-голяма гъвкавост в образователните им стремежи, като се набляга на креативността и автономията както на учениците, така и на учителите. Стандартът очертава две образователни пътеки:

  • Академична: насочена към по-нататъшно обучение във висше училище;
  • Професионална: фокусирана върху пазара на труда, т.е. придобиването на професионални умения.

В допълнение към Държавния стандарт се разработва стратегия за реформа на средното специално образование. Резултатите от аналитичната фаза бяха обсъдени през април тази година на стратегическа среща, инициирана от Министерството на образованието и науката на Украйна с участието на различни заинтересовани страни.

Реформата на специалното средно образование е важна част от европейската интеграция, тъй като украинската образователна система се движи към 12-годишен модел на обучение в училище, в съответствие с преобладаващите практики в европейските страни.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Украйна