Обратно към ЦРЧР

Задължителна езикова оценка за деца в предучилищна възраст от Фламандската общност в Белгия

февр. 28, 2022

Националното звено на Евридика в Белгия Фландрия публикува информация относно въвеждането на задължителна езикова оценка за всички деца в третата година на предучилищното образование – т.нар. „Коалатест“. Учениците със закъснение в езиковото развитие или с недостатъчно владеене на езика на преподаване често изостават по няколко предмета. Това несправедливо начало допринася за неравенството в образованието на децата. Ето защо владеенето на нидерландски се превръща във важен критерий при стартиране на основното образование.

След теста малките деца получават оценка, която ги поставя в една от три цветови зони: децата в зелената зона имат достатъчно езикови умения, децата в оранжевата зона може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, а децата в червената зона вероятно ще се нуждаят от интензивна подкрепа и напътствия.

Повече информация по темата може да намерите тук.