Обратно към ЦРЧР

Европейското пространство за висше образование през 2018 г.: Доклад за изпълнението на Болонския процес

юли 1, 2019

Последният доклад за изпълнение на Болонския процес представя подробна и широкообхватна картина за напредъка на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) след конференцията в Ереван през 2015 г. Това е третият подобен доклад. Предишните два доклада за изпълнение на Болонския процес са за 2012 и 2015 г.

Използвайки количествени и качествени данни, докладът очертава настоящото състояние на Болонския процес от гледна точка на различните заинтересовани страни. В него се разглеждат и ключовите ангажименти, залегнали в основата на ЕПВО. Освен това докладът очертава най-новите приоритети на Болонския процес: учене и преподаване, социално включване и пригодност за заетост.

Докладът е резултат от тясното сътрудничество между Болонската група за последващи действия (BFUG), Евростат, Eurostudent и Евридика. В подготовката на доклада са взели участие и Европейската асоциация на университетите, Европейският студентски съюз и Европейският регистър за осигуряване на качеството на висшето образование.

Повече информация по темата може да намерите тук.