Обратно към ЦРЧР

Ключови данни за образование и грижи в ранна детска възраст в Европа – издание 2019

юли 4, 2019

Образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) – фазата преди началното образование – все повече се признава като поставящи основите за учене и развитие през целия живот. Второто издание на „Ключови данни за образование и грижи в ранна детска възраст в Европа“ очертава напредъка, постигнат в ключовите области за качество, определени в препоръката на Съвета от 22 май 2019 година относно висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст.

Докладът съдържа индикатори за ключовите области на управление, достъп, персонал, образователни насоки, както и оценка и мониторинг. Важността на приобщаването в образованието също се подчертава, тъй като висококачествените ОГРДВ се считат за един от най-добрите начини за увеличаване на справедливостта и равенството в обществото.

Първа част на доклада предоставя на политиците, изследователите и родителите сравнителна информация за текущите политики за ОГРДВ в Европа. Във втора част се прави преглед на основните характеристики на националните системи за ОГРДВ, придружени от диаграма на тяхната структура.

Докладът е широкообхватен и покрива както публичния, така и частния сектор в 38 европейски страни (43 образователни системи), участващи в програма „Еразъм+“. Тя включва 28-те държави-членки на Европейския съюз, както и Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

Пълния текст на доклада може да намерите тук.