Обратно към ЦРЧР

Франция: Цифрова стратегия за образование 2023-2027

май 22, 2023

На 27 януари 2023 г. френският министър на образованието, младежта и спорта представи цифровата стратегия за образование за периода 2023-2027. Стратегията има за цел да отговори на няколко предизвикателства:

  •  Укрепване на националното и местното сътрудничество между заинтересованите страни в образованието, около образователни проекти развиващи цифрови ресурси;
  • Развитие на дигиталните умения на учениците по въпросите на цифровото гражданство, чрез развиване на критично мислене и укрепване на медийната и информационна грамотност; след това, предавайки им база от подсилени цифрови умения; накрая, насърчаване на привлекателността на специалностите, водещи до цифрови професии;
  • Осигуряване на учителите с дигитални инструменти и ресурси, за да поставят дигиталните технологии в центъра на техните практики, насърчавайки използването им, предлагане на повече обучение и подкрепа;
  • Осигуряване на устойчивост, сигурност, достъпност, качество и „отговорност към околната среда” на ИТ инструментите на министерството.

Всяка от тези четири области ще е обект на няколко ключови дейности.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Франция