Обратно към ЦРЧР

Гърция: Завършване на програмата за обучение на учители за въвеждане на английски език в предучилищното образование

февр. 17, 2023

През учебната 2021/22 г. за първи път английският език беше въведен в учебната програма за предучилищно образование под формата на игрови дейности, изпълнявани в клас от учители по английски в сътрудничество с класни ръководители. Това е в резултат на въведените реформи в гръцката образователна система и приоритетите на образователната политика, насочени към надграждане на тази система на всички образователни нива.

Във връзка с ефективното прилагане на новата програма беше изпълнен проектът „Обучение на учители за въвеждане на английски език в предучилищното образование (EAN)“. Проектът „EAN“ имаше за цел да подпомогне въвеждането на английски език в предучилищното образование (детска градина) чрез обучение на учители и предоставяне на специално разработени образователни сценарии, и творчески дейности за деца в предучилищна възраст (4-6 години). Основните цели на проекта „EAN“ включват:

  •  разработване и прилагане на схема за обучение на учители по английски език, предучилищни учители и образователни съветници;
  •  мониторинг и надзор на въвеждането на английски език в детските градини и събиране на съотносими доказателства от всички ключови заинтересовани страни;
  •  разработване на банка от образователни материали, включително подходящи образователни сценарии и дейности.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Гърция