Обратно към ЦРЧР

На фокус: Имаме ли нужда от музикално образование в училищата?

апр. 27, 2018

Според Фридрих Ницше „Без музика, животът би бил грешка“.

Имаме ли нужда от музикално образование в училищата? Проучвания и мнения!

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/focus-do-we-need-music-education-schools_en

Снимка: Pixabay