Обратно към ЦРЧР

Учредяване на нов университет в Гърция

апр. 27, 2018

Учредяване на нов университет в Гърция. Университетът в Западна Атика е основан в резултат на сливането на два технологични института на страната.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/news-greece-foundation-university-west-attica_en