Обратно към ЦРЧР

Интегриране на ученици от мигрантски среди в училищата в Европа: национални политики и мерки

мар. 20, 2019

Докладът на Евридика предоставя информация за мерките, предприети от властите в Европа, за насърчаване интеграцията на ученици от мигрантски произход в училищата. Той представя сравнително картографиране на широк спектър от национални политики и мерки, насочени към новопристигналите ученици мигранти в училищата и въпросите, свързани с тях. Докладът предлага по-задълбочен анализ на някои от ключовите политики, които могат да дадат възможност на училищата да посрещнат учениците от различни езикови и културни среди, и да вземат под внимание социалните и емоционални нужди на учениците, за да насърчат тяхното учене и развитие. Информацията обхваща 42 образователни системи, включително 28-те държави-членки на ЕС, както и Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Република Северна Македония и Турция.

 

Кратко описание на основните констатации на доклада може да намерите тук.

Пълния текст на доклада може да намерите тук.