Обратно към ЦРЧР

Интегриране на търсещите убежище и бежанците във висшето образование в Европа: национални политики и мерки

мар. 28, 2019

Докладът е планиран в началото на кризата с бежанците и лицата, търсещи убежище, и има за цел да оцени до каква степен националните системи могат да отговорят на нуждите им в сферата на висшето образование. Въпреки че много от тях преди това са били записани в университетски програми в родната си страна, не може да се приеме за даденост, че ще имат интерес да продължат обучението си.

Докладът е разделен на две основни части. Първата представя подбор от показатели за миграционните потоци, които осигуряват контекста на доклада. Въз основа на това втората част предлага преглед на политиките, стратегиите и мерките, които съществуват в европейските страни за интегриране във висшето образование на търсещите убежище и бежанците.

Повече информация по темата може да намерите тук.