Обратно към ЦРЧР

Как образованието може да повиши осведомеността и да подпомогне действията срещу изменението на климата?

сеп. 12, 2019

Въпросите свързани с климатичните промени са много специфични. Въпреки че перспективата за предизвикано от човека глобално унищожение понякога може да изглежда необратима, за да си заслужава да се борим, всеки трябва да играе роля в спирането му. Това е посланието на голямо социално движение на ученици, което се повдигна в отговор на неадекватните действия на нашите политици. Тези, които сега са деца ще бъдат засегнати най-много, или със сигурност най-дълго, от изменението на климата. Какво бъдеще ще има за тях? Какво ще направят те относно изменението на климата? Знаят ли какво представляват климатичните промени?

Според ЮНЕСКО „образованието е от решаващо значение за подпомагането на населението да разбере и да се справи с въздействието на изменението на климата и да насърчи промените в нагласите и поведението, необходими, за да им помогне да се справят с причините за изменението на климата, да възприемат по-устойчив начин на живот и да развият умения, които поддържат различни модули на икономиките, както и да се адаптират към въздействието на изменението на климата“.

Повече информация по темата за климатичните промени и образованието за устойчиво развитие, като фактор за справянето с тях, може да намерите тук.