Обратно към ЦРЧР

На фокус: Дигитални учебни среди – най-добрият път напред?

сеп. 19, 2019

„При цялото изобилие от компютри и изчисления това което липсва е човешкото отношение и време.“ – Сатя Надела, главен изпълнителен директор в Майкрософт

През последните няколко години използването на различни дигитални технологии, било то компютри, смартфони и дори виртуална реалност, значително се е увеличило както у дома, така и на работното място. Следователно използването на дигитални среди за обучение изглежда логична стъпка в развитието на образователните системи, тъй като компютрите, смартфоните и другите устройства са широко използвани в обществото, особено от младите хора. Но какво означава това за по-традиционните методи на обучение и преподаване? Дали химикалката и хартията ще изглеждат толкова отживели, колкото търкането на пръчки за да се запали огън?

Дискусията за включване на повече базирани на технологии учебни среди в преподаването е гореща тема. Европейската комисия, например, има „План за действие“ с 11 дейности за подпомагане на използването на технологии и развитието на дигиталните умения в образованието. За училищата те включват подобряване на свързаността с интернет, повишаване на осведомеността относно киберсигурността и други.

За да постигнат учениците по-добри резултати при обучение с компютри и онлайн технологии е задължително учителите да имат необходимите умения да ги съветват и напътстват. В предстоящия доклад на Евридика относно дигиталното образование се изследва как дигиталните умения на учителите са включени в рамките за компетентността на учителите.

Повече информация по темата може да намерите тук.