Обратно към ЦРЧР

Mobility Scoreboard: Доклад за висшето образование за 2018/2019

февр. 28, 2020

Целта на платформата Mobility Scoreboard е да предостави рамка за наблюдение на напредъка, постигнат от европейските държави, в насърчаването и премахването на пречки пред образователната мобилността. Той обхваща както висшето образование, така и първоначално професионално обучение, показателите за последното са разработени от Cedefop.

Докладът за висшето образование на Евридика (Eurydice) предоставя актуализирана справочна информация за шест съставни индикатора – информация и насоки, подготовка на чужди езици, преносимост на грантове и заеми, участие на учащи в неравностойно положение, признаване на резултатите от обучението и автоматично признаване на квалификации. Информацията е предоставена от националните звена на Евридика и обхваща 28-те държави-членки на ЕС, Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

Всички индикатори са публикувани на онлайн платформата Mobility Scoreboard. Информацията е представена под формата на динамични карти, които позволяват на потребителя да разбере политиката за образователна мобилността в Европа с един поглед.

Повече информация по темата може да намерите тук.