Обратно към ЦРЧР

Фландрия въвежда нови цели в средното образование

февр. 27, 2020

От 1 септември 2019 г. в първия етап на средното образование са въведени нови цели за постигане, едновременно с модернизацията на средното образование. Същата процедура ще се приложи, за да се разработят подходящи резултати от обучението във втория и третия етап на средното образование. Резултатите от обучението, които ще бъдат разработени за втория етап, трябва да бъдат реализирани от 1 септември 2021 г., а тези за третия етап – от 1 септември 2023 г.

Повече информация по темата може да намерите тук.