Обратно към ЦРЧР

Нова квалификационна образователна пътека – PEQ

ян. 24, 2023

От началото на учебната 2022-2023 г. се промени пътеката за ученици в техническо, професионално и квалификационно образование. Тази нова квалификационна образователна пътека (PEQ – Parcours d’Enseignement Qualifiant) постепенно ще влезе в сила и има за цел да превърне квалификационната пътека в път за високи постижения, повишавайки стойността на всеки ученик и позволявайки успешна социално-професионална интеграция, като същевременно опрости организацията му.

PEQ отразява въвеждането на подсиленото общо ядро. Разширяването на общото ядро от предучилищното образование до 3-тата година на средното образование в крайна сметка ще промени фундаментално структурата на образованието, и по-специално тази на квалифицираното образование.

Като се вземат предвид организационните изисквания, които тази нова квалификационна образователна пътека налага на училищата, нейното прилагане се предвижда поетапно.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Белгийска френска общност