Обратно към ЦРЧР

Мрежата „Евридика“ – мисия „Образование“

дек. 6, 2017

Мрежата „Евридика“ подкрепя и улеснява европейското сътрудничество в областта на ученето през целия живот, като предоставя информация за образователните системи и политики в 38 страни и изготвя проучвания по въпроси, общи за европейските образователни системи.

През 2017г. Мрежата публикува множество доклади и статистики относно развитието на образованието и образователните системи в Европа.

Повече информация за изготвените доклади можете да намерите във в. Азбуки, бр. 48 от 2017г.

Екипът на Евридика България

06.12.2017г.