Обратно към ЦРЧР

Национални такси за обучение и системи за финансово подпомагане в европейското висше образование – 2017/18

мар. 4, 2018

Когато студентите планират да продължат своето обучение в университет важен момент е колко ще струва и дали могат да получат финансова подкрепа. В доклада е предоставена информация за националните такси и системите за финансово подпомагане за всяка отделна държава.
Докладът обхваща 28-те държави-членки на ЕС, както и Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

Повече информация по темата може да намерите тук.