Обратно към ЦРЧР

Кариерното развитие на учителите в Европа

мар. 6, 2018

Новата публикация на мрежата Евридика е насочена към кариерното развитие на учителите в Европа и по-специално какви са основните предизвикателства и проблеми в учителската професия? Как образователните системи разглеждат тези проблеми? Какви са възможностите за кариерно развитие в тази професия? Каква квалификация трябва да притежава един учител?

Повече информация по темата може да намерите тук.