Обратно към ЦРЧР

Новости от националното звено на Евридика в Швейцария

авг. 26, 2020

Националното звено на Евридика в Швейцария публикува актуална информация за организацията на образователната система в Швейцария и нейната структура, стратегията за учене през целия живот, основните принципи и национални политики, и други ключови промени.

Повече информация по темата може да намерите тук.