Обратно към ЦРЧР

Предварителните данни от мониторинга на завършилите студенти потвърждават необходимостта от промени във висшето образование в Латвия

авг. 14, 2020

Националното звено на Евридика в Латвия представя първите заключения от проведения от Министерството на образованието и науката мониторинг на завършилите висше образование. От проведеното наблюдение може да се заключи, че в определени области има „свръхпроизводство“ на специалисти, като по този начин се увеличава безработицата.

Повече информация по темата може да намерите тук.