Обратно към ЦРЧР

Организацията на учебната година в началното и средно образование в Европа 2020/2021

сеп. 29, 2020

Докладът на Евридика за организацията на учебното време в началното и средно образование съдържа национални данни за продължителността на учебната година, началните и крайните дати на всяка учебна година, времето и продължителността на учебните ваканции и броя на учебните дни. Въпреки някои различия, страните показват много прилики по отношение на структурата на своите училищни календари. Знаете ли, че страните, в които учебната година започва най-рано, са Дания и Финландия? По отношение на броя учебни дни данните варират между 165 дни в Албания и 200 дни в Дания и Италия.

Още интересна и полезна информация по темата може да намерите тук.