Обратно към ЦРЧР

Годишен доклад за възнаграждението на учителите и директорите на училища в Европа за 2018/2019

окт. 8, 2020

Квалификацията на учителите, тяхната ангажираност с работата и уменията на училищното ръководство са съществени елементи за постигане на високо качество на образованието. Кризата с COVID подчерта широкия кръг от задачи и силната ангажираност, изисквана както от учителите, така и от училищните ръководители, за да се гарантира качествено обучение, особено по време на извънредни ситуации. Възнагражденията и перспективите за кариерно развитие на учителите са неразделна част от политиките, насочени към привличане и задържане на най-добрите и най-квалифицираните учители.

Докладът на Евридика обхваща законоустановените заплати на учители и училищни ръководители в предучилищни, начални и общи средни държавни училища през 2018/2019 г.

Още интересна и полезна информация по темата може да намерите тук.