Обратно към ЦРЧР

Препоръчителна продължителност на времето за обучение за задължителното образование в Европа – 2018/19

авг. 23, 2019

Съветът на Европейския съюз си е поставил за цел до 2020 г. да намали под 15% слабите резултати по четене, математика и научните дисциплини, сред 15-годишните деца. Но как европейските държави ще постигнат това?

Един от ключовите елементи в процеса на обучение е времето за учене, с което разполагат учениците. Всъщност не само качеството на преподаване, но и времето за учене, може да има положителен ефект върху учебния процес.

Докладът анализира препоръчителното минимално време за обучение в задължителното общо образование в 43 европейски образователни системи за 2018/19 година. Специално внимание се обръща на четенето, писането и литературата, математиката, естествените науки и социалните науки.

Докладът очертава как четенето, писането и литературата са предметните области, които заемат най-голям дял от времето за обучение, особено в началното образование. Математиката представлява втория по големина дял от времето за обучение. Делът им намалява на следващото образователно ниво в полза на други предмети като естествените науки.

Пълния текст на доклада може да намерите тук.