Обратно към ЦРЧР

Публикации на „Евридика“ през 2019

юни 26, 2020

През 2019 мрежата „Евридика“ публикува множество доклади на различни теми, свързани с образованието и обучението. Пълен списък на публикациите може да намерите тук.