Обратно към ЦРЧР

Подкрепа за учителите в начални и средни училища по време на пандемията в България

юли 28, 2020

Затварянето на училища в световен мащаб, вследствие на пандемията COVID-19, доведе до рязкото въвеждане на онлайн преподаване и виртуално обучение, без учителите да са подготвени за това. Въпреки това, учителите експериментират с различни дигиталните платформи и онлайн инструменти за постигане на целите на обучението. Тези нови знания могат да бъдат използвани и доразвити при преподаването лице в лице, като по този начин помогнат за прилагането на адаптирано, спрямо нуждите на учениците, обучение.

Прекъсването на образователния процес в българските училища, заради извънредната ситуация, принуди училищната система да вземе бързи мерки, за да продължи образователния процес и да осигури активна комуникация между учители, ученици и родители. Изборът на конкретна опция за преподаване и дистанционно обучение се решава на училищно ниво въз основа на учебното съдържание, което трябва да се усвои, наличните ресурси, интернет връзката, възрастта и спецификите на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса. Различните дигитални инструменти, които българските учители са използвали през периода на дистанционно обучение и други полезни ресурси може да намерите в статията на Националното звено на Евридика в България, публикувана тук.