Обратно към ЦРЧР

Словения: Нова стратегия за грамотност при четене за следващото десетилетие

ян. 27, 2020

Правителството на Словения прие през декември 2019 г. Националната стратегия за развитие на грамотността при четене за периода 2019-2030 г. Стратегията включва рамка за развитие на грамотността, количествени цели за следващото десетилетие за развитието на грамотността и предвижда създаването на национален съвет за грамотност.

Повече информация може да намерите тук.