Обратно към ЦРЧР

Фландрия разгръща дуалното обучение

ян. 29, 2020

Фламандското Министерство на образованието и Министерство на труда определиха съдържанието на 23 допълнителни курса за дуално обучение. Те включват курсове, които водят до квалификации като хлебар и сладкар, заварчик или художник. Освен това на 21 ноември 2018 г. фламандският парламент одобри постановление, което от 1 септември 2019 г. прави възможно дуалното обучение в рамките на средното образование за ученици със специални нужди (BuSO).

Повече информация по темата може да намерите тук.