Обратно към ЦРЧР

Споразумение за прилагане на повече възможности за образование в Дания

май 13, 2022

През юни 2021 г. голямо мнозинство от датския парламент подкрепи споразумение за повече и по-добри възможности за образование в цяла Дания. През януари 2022 г. висшите училища представиха предложенията си за преместване и съкращаване на учебните места, след което политическите партии сключиха допълнително споразумение за изпълнението им през март 2022 г.

Целта на споразумението е да осигури повече и по-добри възможности за образование в цяла Дания, така че по-голям дял от записаните във висше образование в бъдеще да са извън четирите най-големи града. Споразумението има за цел да увеличи броя на хората, получаващи образование, като гарантира, че всички видове образование са достъпни в цяла Дания. Причината за споразумението е неравномерно разпределение на образователните институции и очакването за бъдещо намаляване на потенциалните работещи поради намаляващия брой младежи.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Дания