Обратно към ЦРЧР

Устойчиво развитие: какво има в него за образованието?

апр. 16, 2019

Устойчивото развитие е пътят към бъдещето, което искаме за всички. То предлага рамка за генериране на икономически растеж, постигане на социална справедливост, управление на околната среда и засилване на управлението.

Бан Ки Мун

През 2015 г. Организацията на обединените нации (ООН) лансира глобален призив за действие насочен към устойчиво развитие, поставяйки Целите за устойчиво развитие, които да доведат до промяна в света до 2030 г. Целите, приети от всички 193 държави-членки на ООН, като водещ е Европейският съюз, са 17 взаимосвързани задачи, които заедно осигуряват цялостна визия за устойчиво развитие в нашето общество, икономика и околна среда. Този амбициозен списък се простира от премахване на крайната бедност (цел 1), до установяване на равенство между половете (цел 5), преминаване от осигуряване на чиста вода и енергия (цел 6 и 7), завършвайки с насочване към изменението на климата (цел 13) и създавайки приобщаващи общества и институции (цел 16). И така, къде се вписва образованието?

Връзката между Целите за устойчиво развитие и образованието се осъществява с цел 4 в списъка: „Качествено образование“. Но какво означава качествено образование в този глобален контекст? Макар че можем да пожелаем на всеки да има достъп до висококачествено образование, сигурно образователните предизвикателства варират драстично между слабо развитите и развитите страни? Така че определянето на обща цел е свързано с риска икономическите напреднали страни да считат, че вече са постигнали „качествено образование“, просто защото са икономически напреднали.

Повече информация по темата може да намерите тук.