Обратно към ЦРЧР

Задължителното образование в Европа

окт. 17, 2019

Тази публикация предоставя кратка информация за продължителността на задължителното образование/обучение в 43 европейски образователни системи, обхващащи 38 държави, участващи в програмата „Еразъм +“ на ЕС (28 държави-членки, Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Северна Македония, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Норвегия, Сърбия и Турция).