Обратно към ЦРЧР

Преподаването на регионални или малцинствени езици в училищата в Европа

окт. 21, 2019

Този доклад на Евридика представя преглед на политическите усилия, насочени към подкрепа на преподаването на регионални или малцинствени езици в училищата в Европа. Докладът предоставя препратки към официалните документи, свързани с регионалните или малцинствените езици. Той също така илюстрира някои от съществуващите политики и мерки за преподаване на регионални или малцинствени езици в различните европейски образователни системи.

Докладът завършва с преглед на някои проекти и инициативи, финансирани от ЕС, които подкрепят преподаването на регионалните или малцинствените езици в училищата в Европа.

Пълния текст на доклада може да намерите тук.