Обратно към ЦРЧР

Задължителното обучение във Франция е удължено до 18-годишна възраст

окт. 28, 2020

Националното звено на Евридика във Франция публикува актуална информация за новоприет закон, влизащ в сила от учебната 2020/21 година, относно задължителното обучение, което трябва да получат всички младежи до 18-годишна възраст.

Тази мярка има за цел да предотврати ситуации, в които младежите са поставени в положение, при което не са получили нито образование, нито квалификация, нито са били наети на работа.

Повече информация по темата може да намерите тук.