Обратно към ЦРЧР

Справедливост в училищното образование в Европа

окт. 27, 2020

Мрежата Евридика представя преглед на образователните структури и политики, които влияят на справедливостта в училищното образование. Докладът свързва характеристики на системно ниво с представянето на учениците в международни проучвания като PISA, PIRLS и TIMSS. Разглеждайки 42 европейски образователни системи, докладът идентифицира кои политики и структури са свързани с по-високи нива в представянето на учениците. Докладът разглежда следните характеристики на образователната система: участие в образованието и грижите в ранна детска възраст, финансиране на училищата, диференциация и типове училища, избор на училище, политики за прием, системи за проследяване, повторение на клас, автономия на училищата, училищна отчетност, подкрепа за училищата в неравностойно положение, подкрепа на ученици с ниски постижения и ограничени възможности за учене.

Пълният текст на доклада може да намерите тук.