Обратно към ЦРЧР

Значението на техническото образование в едно модерно училище в Чехия

дек. 29, 2019
Като част от ежедневието ни се налага младото поколение да придобие набор от знания, работни умения и навици, които в последствие успешно да прилага в различни сфери на живота. В Чехия предметите, фокусирани върху технологиите, развитието на уменията и практическите дейности, са част от избираемата учебната програма на основните училища (ISCED 1, 2). Това е крайно недостатъчно с оглед на текущите образователни потребности и технологично развитие. Освен това през последните години техническото образование не получава достатъчно внимание в училищата по отношение на преподавателски персонал и материално оборудване. Използването на компютри набира все повече популярност, но трябва да се развиват и занаятчийски умения.
Повече информация по темата може да намерите тук.