Обратно към ЦРЧР

Кипър въвежда нова система за оценка на учителите

ное. 25, 2019

Екипът на Евридика – Кипър представя нова система за оценка на учителите, която ще бъде въведена в страната през учебната 2020/21 година. Основната цел на системата е разработването на план за оценка на учителите и училищата, който ще допринесе за повишаване качеството на предоставяното образование. Процесът на оценяване на учителите се основава на прозрачност и диалог между всички заинтересовани страни. Планът следва принципа, че „всеки, който оценява, е оценяван“. Възможностите за развитие започват с интеграцията на учителя в системата, през непрекъснато професионално усъвършенстване и завършват с пенсиониране.

Основните иновации в системата за оценка включват:
1. Разпоредби за непрекъсната подкрепа на учителите във всички етапи от тяхната кариера.
2. Създаване на нов механизъм за избор на най-подходящите учители за повишаване.
3. Създаване на длъжности от оценители.
4. Приемане на съществени измерими критерии за способностите на учителите при изпълнение на техните задължения.

Повече информация може да намерите тук.