Обратно към ЦРЧР

Финландия: Нови практики в докторантурата

май 25, 2024

Министерството на образованието и културата на Финландия инвестира 255 милиона евро във въвеждането на нови практики в обучението на докторанти през 2024-2027 г. Тази дейност е част от стратегията на Финландия за повишаване на международната конкурентоспособност, насърчаване на иновациите и по-добро използване на знания, базирани на научни изследвания. Пилотното обучение за докторска степен е част от увеличаването на финансирането за научноизследователска и развойна дейност, което има за цел да го повиши до 4% от БВП до 2030г.

Благодарение на тази инициатива ще бъдат финансирани 1000 докторанти с тригодишни трудови договори, за да завършат съответната образователна степен. Финансирането ще подпомогне 15 пилотни проекта за докторско обучение в специфични области. Сред тези области са медицина за борба с рак, изкуствен интелект и социални услуги, като най-големият пилотен проект в обучението за разработка на софтуер включва 49 докторанти от 9 университета.

Завършилите докторска степен традиционно се обучават за работа в университети, но една от целите на този пилотен проект е в бъдеще по-голям брой докторанти да работят и в частния сектор. Опитът на докторантите се използва по-широко в много европейски страни, отколкото във Финландия.

Първите докторанти ще започнат да участват в пилотните проекти, през август 2024 г. Министерството на образованието и културата ще създаде група за мониторинг и проект за оценка на научните изследвания за пилотното обучение за докторска степен.

Пилотните проекти ще увеличат броя на докторантите. Между 2024 г. и 2030 г. са необходими повече от 2000 докторски степени всяка година за научноизследователска и развойна дейност. Във Финландия през 2022 г. са завършили 1623 докторанти.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Финландия