Обратно към ЦРЧР

Обучение за устойчивост в Европа: Интервю с авторите на доклада

май 27, 2024

Мрежата Евридика наскоро публикува доклад за обучението за устойчивост в Европа. Целия доклад „Обучение за устойчивост в Европа: Изграждане на компетенции и подкрепа за учителите и училищата“ може да намерите тук.

Авторите на доклада Теодора Първева, Анна Хорват, Соня Пиедрафита Тремоза и Емануел Сигалас отговорят на няколко въпроса относно ситуацията, която се очертава от техния анализ.

В интервюто авторите коментират образователните институции, които се считат за жизненоважни агенти в справянето с предизвикателствата, пред които са изправени обществата, защото играят ключова роля в развитието на компетентности чрез преподаване и учене. Отговарят и на въпроса до каква степен устойчивостта е интегрирана в европейските учебни програми.

В статията ще намерите отговори и на други въпроси свързани с компетентностите за устойчивост, анализирани в доклада и как са отразени в европейските учебни програми, как европейските образователни системи подкрепят своите учители в предоставянето на образование за устойчивост и какви мерки взимат властите за насърчаване на образованието за устойчивост в подкрепа на училищата.

Интервюто с авторите на доклада „Обучение за устойчивост в Европа: Изграждане на компетенции и подкрепа за учителите и училищата“ може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика