Обратно към ЦРЧР

Финландия: Увеличаване на учебните часове в началното образование за подобряване на основните умения

ян. 9, 2024

Правителството ще инвестира в усвояването на основни умения, особено в началното образование (ISCED 1). Целта е на учениците и учителите да се осигурят условия да се съсредоточат върху ученето и преподаването, да имат повече време и пространство за безпрепятствена работа.

Една от мерките за постигане на тази цел е увеличаване на минималния брой задължителни учебни часове по четене, писане и смятане. Това ще включва добавяне на 2 седмични урока по фински или шведски език и литература в 1-2 клас и 1 урок по математика в 3-6 клас. Решението как да се прилагат допълнителни уроци в практическата работа в училище ще се вземе на местно ниво.

Учебната програма няма да се разшири след тази реформа, ще се увеличи само броят на учебните часове, като по този начин ще се остави повече време за учениците да учат и за учителите да покрият съдържанието на учебната програма.

Правителството ще инвестира 200 милиона евро в тази реформа, която ще бъде въведена в училищата от август 2025 г.

В допълнение, законодателството за подпомагане на ученето ще бъде изцяло реформирано, с цел да се намали административната работа за учителите и да се гарантира, че в цялата страна са налични адекватни мерки за подкрепа. Всеки ученик и студент трябва да има равни възможности за получаване на подкрепа за обучение. Различните видове подкрепа ще бъдат хармонизирани и изяснени на национално ниво, с цел да се гарантира, че ще бъдат предоставени достатъчно ресурси и компетенции за прилагане на мерки за подкрепа в училищата.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Финландия