Обратно към ЦРЧР

Франция: Въвеждане на националната платформа „Mon Master“

апр. 24, 2023

От март 2023 г. Министерството на висшето образование и научните изследвания предоставя нова национална платформа (monmaster.gouv.fr), която позволява на студентите да се консултират с всички национални магистърски степени и да кандидатстват директно в платформата. Подава се едно единствено заявление по единен национален календар.

Актуализирана всяка година, платформата monmaster.gouv.fr предоставя повече от 3500 магистърски степени и 8000 програми, предлагани от държавни висши училища (или частни висши училища по споразумение с акредитирана публична институция). Всички представени курсове подлежат на периодична оценка от независим административен орган (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur – Hcéres) и на решение на Министерството, упълномощаващо институцията да присъжда национална магистърска степен.

Целта на портала monmaster.gouv.fr е да улесни разпределението на студентите и да им даде възможност да преценят броя на наличните места в желаните курсове. За началото на учебната 2023 г. тази платформа заменя всички предишни платформи (като e-candidat) и всички предишни процедури за кандидатстване.

Информацията, представена на платформата, включва: капацитет за прием, методи на преподаване (първоначално или продължаващо обучение, дистанционно обучение и др.), набиране на кандидати (формуляр за кандидатстване, изпит), препоръчителните бакалавърски степени, знанията и уменията, които се очакват от кандидата, общите критерии за разглеждане на кандидатури, преподаваните съвременни езици, местоположението на курса и др.

Новата национална платформа за кандидатстване няма да бъде достъпна за някои кандидати, особено тези с чуждестранно гражданство, чиято страна на пребиваване все още е обхваната от схемата „Études en France“.

Няколко курса няма да използват националната платформа за набиране на кандидати за първата година от магистърската програма, по-специално някои международни магистърски програми и курсове, достъпни чрез състезателен приемен изпит за училища по журналистика, които са членове на Конференцията на училищата по журналистика.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Франция