Обратно към ЦРЧР

Годишен доклад за възнаграждението на учителите и директорите на училища в Европа за 2017/2018

окт. 25, 2019

Докладът анализира законоустановените заплати на учители и директори на предучилищни, начални и общообразователни държавни училища в 42 европейски образователни системи през 2017/2018.

Докладът показва основните промени в законоустановените заплати през последните три години и сравнява средните действителни заплати на учителите (включително надбавки и други допълнителни плащания) с БВП на глава от населението.

Докладът включва национални информационни листове с обширна информация за заплатите, надбавките и други допълнителни плащания, които получават учители и директори на училища. Данните са събрани съвместно от мрежите Евридика и OECD/NESLI.

Повече информация по темата може да намерите тук.