Обратно към ЦРЧР

Структурни индикатори за мониторинг на образователните системи в Европа – преглед на основните реформи от 2015 г.

ное. 20, 2019

Докладът на Евридика съдържа повече от 35 актуализирани структурни показателя за образователните политики за учебната 2018/19 година в шест области на политиката: образование и грижи в ранна детска възраст, постигане на основни умения, ранно отпадане от образователната система, висше образование, заетост на дипломираните лица и образователна мобилност. В допълнение докладът представя кратък преглед на основните реформи от началото на учебната 2014/15 година в посочените области на политиката. Част от информацията в този доклад, отнасяща се до държавите-членки на ЕС, е публикувана в „Образование и обучение мониторинг 2019“.

Актуализацията на структурните показатели за 2019 г. обхваща всички държави-членки на ЕС, както и Босна и Херцеговина, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

Повече информация може да намерите тук.