Обратно към ЦРЧР

Към справедливост и включване във висшето образование в Европа

апр. 12, 2022

Докладът на мрежата „Евридика“ се фокусира върху темата за справедливостта и включването във висшето образование в Европа. Той анализира текущото ниво на привеждане в съответствие с десетте принципа и насоки, договорени от всички страни от Европейско пространство за висше образование, като план за изпълнение на ангажимента за подобряване на социалното измерение.

Целия доклад може да видите тук.