Обратно към ЦРЧР

Успя ли COVID-19 да доведе до дългоочакваната революция във висшето образование?

юли 29, 2020

Националното звено на Евридика в Албания представя статия за дългосрочна стратегия на Министерството на образованието, спорта и младежта във връзка с методологията за онлайн обучение и преподаване. В разгара на кризата с COVID-19 висшите училища изиграха решаваща роля при тестването и оценяването на работата на съществуващите ИТ платформи, а именно за тяхното съответствие с изискванията на инфраструктура, поддържаща база данни с дидактически материали за студенти.

Безспорно висшите училища се сблъскаха с редица трудности по време на подготвителната фаза, като например подготовка на ИТ инфраструктура и първоначална оценка на учебните материали, които ще бъдат предоставени за онлайн употреба, но те успешно приложиха тези платформи при обучението на бакалаври и магистри, използвайки класната стая на Google, Moodle, Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Повече информация по темата може да намерите тук.