Обратно към ЦРЧР

Преподаване и учене в училищата в Европа по време на пандемията от Covid-19

окт. 6, 2022

Училищата и учениците в цяла Европа бяха силно засегнати от мерките, предприети от различни власти, за ограничаване на разпространението на пандемията от COVID-19. Докато пълното затваряне на училища беше доста рядко и с относително кратка продължителност, бързото преминаване към дистанционно или смесено обучение разкри големи разлики в нивата на цифровизация между държавите, както и в цифровия капацитет на училищата, учителите и учащите.

Този доклад представя накратко въздействието на пандемията от COVID-19 върху организацията на училищното образование и прави преглед на ключовите политически отговори, прилагани от европейските образователни системи за справяне с възникващите трудности в преподаването и ученето. Резултатите подчертават, наред с други неща, колко е важно на учениците да се предлага допълнително обучение в малки групи или диференцирано преподаване, за да се помогне на тези, които изпитват затруднения поради дистанционното обучение. В същото време анализът показва как на много места внезапното преминаване към дистанционно обучение послужи като важен тласък към ускоряване на дигитализацията на училищата.

Целия доклад може да видите тук.