Обратно към ЦРЧР

Швеция: Нов основен тест за допустимост за прием във висше образование

мар. 10, 2023

За да създаде повече възможности за придобиване на висше образование и да се възползва от уменията на хората, шведското правителство взе решение за пилотен проект с основен тест за допустимост за прием в университет. Проектът е насочен към хора, които са навършили поне 24 години и не са завършили средно образование или еквивалент в рамките на обучението за възрастни. Одобреният резултат от теста ще даде право на висше образование във всички университети в Швеция.

Тестът измерва компетенциите, които хората са придобили чрез работа, обучение или други дейности и които съответстват на тези, предоставени от диплома за гимназиално образование. Това включва, наред с други неща, познания по английски, шведски и математика, но също така и редица когнитивни умения, като научен подход и способности за решаване на проблеми. Тестът е разработен от изследователи и експерти.

Много от специалностите във висшите училища също имат специфични изисквания за прием. За да се класират за тях, тези, които са преминали основния тест за допустимост, трябва да завършат допълнителни курсове. Преминаването на теста не осигурява оценка или кредитна стойност, за да се състезават за програми с повече кандидати, отколкото места. Всеки, който иска да кандидатства за такова образование, трябва да се яви на шведския тест за академични способности, който се предлага два пъти годишно.

Шведският съвет за висше образование отговаря за пилотния проект. Първият тест беше проведен през октомври 2022 г. Тестът ще бъде оценен по време на пробен период между 2022 г. и 2023 г. Решението основният тест за допустимост да стане постоянен ще бъде взето от правителството след пробния период.

Повече информация по темата може да намерите тук и тук.

Източник: Националното звено на Евридика Швеция